Öröklési jog és család jog

Garas - Megyesi Ügyvédi Társulás

Öröklési jogi és családi jogi jogterületen az alábbi ügyekben állunk Ügyfeleink rendelkezésére:

Öröklési jogi területeink:

 • végrendelet készítése és a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett végrendeleti nyilvántartásban való elhelyeztetése, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába való bejegyzése
 • öröklési szerződések készítése,
 • jogi képviselet hagyatéki eljárásban,
 • kötelesrész érvényesítése, egyéb hagyatéki hitelezői igények érvényesítése
 • hagyatéki perek vitele

Család jogi területeink:

 • házastársi vagyonjogi szerződések, házastársi vagyonközösség elismeréséről szóló szerződés
 • házassági bontóperben jogi képviselet ellátása,
 • házastársi vagyonjogi perben jogi képviselet ellátása
 • házastársi, élettársi vagyonközösség szerződéses megszüntetése
 • közös megegyezéses bontóperrel összefüggő megállapodások elkészítése
 • gyermek elhelyezése, gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti peres eljárások (szülői felügyelettel összefüggő ügyek),
 • gyermektartásdíjjal összefüggő ügyek,
 • lakáshasználat rendezése