Fuvarjog

Garas - Megyesi Ügyvédi Társulás

A GM PARTNERS Garas-Megyesi Ügyvédi Társulás kiemelt szakterülete az árufuvarozási és szállítmányozási jog. Irodánk főként az alábbi jogterületeken nyújt szolgáltatást Ügyfeleink részére:

1. Nemzetközi árufuvarozási ügyek (CMR jogviták)

Irodánk tagjai kiterjedt gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a CMR Egyezmény speciális szabályainak bíróság előtti sikeres alkalmazásában, így számos alkalommal képviseltük ügyfeleinket az áru sérülésével, elveszésével, késedelmes kiszolgáltatásával összefüggő jogvitákban. Ezen ügyekben érdemes tekintettel lenni arra, hogy rendkívül speciális jogterületről van szó mind az elméleti szabályok, mind a gyakorlati alkalmazás tekintetében, mindezért ezen jogvitákban szakismeretekkel rendelkező jogi képviselő megbízása álláspontunk szerint elengedhetetlen.

2. AETR

Az AETR Egyezménnyel és az 561/2006/EK rendelettel összefüggő közigazgatási bírság. 

Irodánk mind fuvarozó ügyfeleink, mind a hivatásos gépkocsivezetők részére segítséget nyújt a fenti tárgyban megindult közigazgatási eljárásokban (vezetési idő, pihenőidő, tachográf szabálytalanságok stb.).

3. Útdíj, tengelysúly, egyéb bírságok

A fuvarozási feladat ellátása során minden egyéb jogi probléma megoldásában is állunk Ügyfeleink rendelkezésére.