Ingatlanjog, ingatlan ügyek

Garas - Megyesi Ügyvédi Társulás

Irodánk lakó- valamint kereskedelmi és ipari célú ingatlanokkal összefüggő ügyletekben és jogvitákban készséggel áll Ügyfeleink rendelkezésére:

Ingatlan jogi területeink:

  • adásvételi szerződések elkészítése
  • egyéb, ingatlannal összefüggő szerződések készítése: ingatlan ajándékozás, ingatlanátruházást is magában foglaló tartási, életjáradéki szerződések,
  • bérleti szerződések készítése
  • jelzálogjoggal összefüggő ügyletek,
  • használati megállapodások, használati megosztás,
  • házastársi vagyonjogi szerződések, házastársi közös vagyon megosztása
  • ingatlan közös tulajdonának megszüntetése
  • ingatlanszavatossági ügyek
  • ráépítési, túlépítési jogviták stb.