sérelemdíj | a nem vagyoni hátrány bizonyítása

Az új Ptk. 2014-ben történt hatálybalépésekor nem csupán a jogásztársadalmat sokkolta, de némiképp a közvélemény ingerküszöbét is megütötte az új kódex azon rendelkezése, amely szerint a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány...

A sérelemdíj és a nem vagyoni kártérítés különbsége

A köztudatba mélyen bevésődött, hogy akit valamilyen jogsérelem ér, úgy a ténylegesen bekövetkezett, jellemzően számszerűsíthető vagyoni kára megtérítése mellett nem vagyoni kártérítésre is jogosult lehet. Viszont, ha esetleg egy álmatlan éjszakán felcsapnánk a...